Category Archives: Kiến thức

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì? Giải thích ngắn gọn

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (Non-performing loan ratio) là chỉ số mà ngân hàng sử dụng để đo lường sự đối phó với rủi ro liên quan đến nợ xấu.  Khi ngân hàng cho vay, họ phải đối mặt với khả năng không thu hồi được nợ. Nếu người vay không trả nợ sau 90 ngày kể từ hạn

Read more