Cho phép tách thửa trở lại tại Hà Nội, thông tin đầy bất ngờ

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã huỷ bỏ quy định vi phạm pháp luật và đề nghị các địa phương tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách và hợp thửa đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản 2869/STNMT-ĐKTKĐ để bãi bỏ văn bản 1685 liên quan đến việc chia tách thửa đất. Việc bãi bỏ này được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và TP. Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chỉnh tách thửa đất, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định. Trước đó, văn bản 1685 đã đề nghị tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp và thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Tuy nhiên, việc yêu cầu tạm dừng trên không đảm bảo cơ sở pháp lý và không thuộc thẩm quyền, có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Bộ Tư pháp cũng xác nhận văn bản 1685 là một văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật và việc ban hành văn bản này là hành vi bị nghiêm cấm.

Do đó, để đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP. Hà Nội tự kiểm tra, xử lý văn bản 1685 theo quy định.

Chứng Khoán SH

ĐT/Zalo “Chứng Khoán SH”: 0886234455
Kênh Youtube: Chứng Khoán SH
Nhóm Zalo: Tham gia
Facebook: Chứng Khoán SH – SH Investment

Leave a Reply