Chuyện gì xảy ra nếu chính phủ Mỹ đóng cửa?

Theo tình hình hiện tại, chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, nếu Quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách cho năm tài chính mới. Nếu điều này xảy ra, sẽ có một số hậu quả đáng kể đối với người dân Mỹ và nền kinh tế.

I. Hậu quả đối với người dân Mỹ

 • Hàng triệu nhân viên chính phủ sẽ phải nghỉ việc không lương, ảnh hưởng đến thu nhập của họ và gia đình họ.
 • Các dịch vụ chính phủ quan trọng sẽ bị gián đoạn, bao gồm:
  • Hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân thiên tai
  • Cấp phép kinh doanh và xây dựng
  • Dịch vụ công cộng, chẳng hạn như thư viện và bảo tàng
  • Các chương trình phúc lợi, chẳng hạn như lương hưu và trợ cấp thất nghiệp
 • Các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi việc giảm chi tiêu của chính phủ và gián đoạn chuỗi cung ứng.

II. Hậu quả đối với nền kinh tế

 • Tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại do chi tiêu của chính phủ giảm.
 • Thất nghiệp có thể tăng do việc làm trong khu vực chính phủ bị cắt giảm.
 • Thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng do lo ngại về sự bất ổn kinh tế.

III. Các lĩnh vực cụ thể bị ảnh hưởng

 • Chính phủ liên bang: Các cơ quan chính phủ sẽ phải tạm dừng hoạt động không cần thiết, chẳng hạn như các chương trình nghiên cứu, giáo dục và phát triển.
 • Chính phủ tiểu bang: Các tiểu bang sẽ phải tự trang trải cho các dịch vụ liên bang bị cắt giảm, chẳng hạn như hỗ trợ khẩn cấp và cấp phép kinh doanh.
 • Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm nhu cầu do chi tiêu của chính phủ giảm.
 • Người dân Mỹ: Người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với việc giảm thu nhập và tăng chi phí do các dịch vụ chính phủ bị cắt giảm.

IV. Khả năng xảy ra đóng cửa chính phủ

Khả năng xảy ra đóng cửa chính phủ hiện nay là rất cao. Hai đảng chính trị, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, đang bế tắc trong việc đàm phán về dự luật ngân sách. Đảng Cộng hòa đang yêu cầu một số nhượng bộ từ Đảng Dân chủ trước khi họ đồng ý thông qua dự luật. Nếu không có thỏa thuận, chính phủ có thể đóng cửa vào ngày 1 tháng 10.

V. Tóm lại

Đóng cửa chính phủ sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với người dân Mỹ và nền kinh tế. Điều quan trọng là Quốc hội phải đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách để tránh một cuộc đóng cửa.

Chứng Khoán SH

ĐT/Zalo “Chứng Khoán SH”: 0886234455
Kênh Youtube: Chứng Khoán SH
Nhóm Zalo: Tham gia
Facebook: Chứng Khoán SH – SH Investment

Leave a Reply