FPT báo lãi trước thuế 7 tháng đầu năm tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2020

FPT báo lãi trước thuế 7 tháng đầu năm tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2020
Tính riêng tháng 7/2021, doanh thu FPT ước đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế 492 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

FPT công bố KQKD 7 tháng đầu năm với doanh thu và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 19.002 tỷ đồng và 3.428 tỷ đồng, tăng 19,1% và 19,8% so với cùng kỳ, tương đương 103% và 104% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 2.233 tỷ đồng và 2.467 đồng, tăng 16,2% và 15,7%, tương đương 102% kế hoạch.

Như vậy, tính riêng tháng 7/2021, doanh thu FPT ước đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế 492 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

FPT báo lãi trước thuế 7 tháng đầu năm tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Trong 7 tháng đầu năm, doanh thu ký mới của mảng Công nghệ đạt 13.452 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7%. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài đạt 9.602 tỷ đồng, tăng trưởng 35,5%.

Doanh thu và LNTT Dịch vụ CNTT trong nước đạt 2.987 tỷ đồng và 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 48,8% và 182,0%. Doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng 16,0%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 47%. Ngoài ra, thị trường EU cải thiện mức tăng trưởng doanh thu trong tháng 7, tăng lên mức 35%, giúp tăng trưởng lũy kế đạt 9%.

FPT báo lãi trước thuế 7 tháng đầu năm tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Doanh thu Chuyển đổi số cũng tăng tốc đạt mức tăng trưởng 33% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/Phân tích dữ liệu, Điện toán đám mây và Low code.

LNTT của Giáo dục, Đầu tư và Khác giảm do ghi nhận chi phí từ các hoạt động kinh doanh mới, đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu, và một số chương trình học không ghi nhận doanh thu trong kì nghỉ hè như tháng 7/2020 (thời điểm học sinh học bù).

FPT báo lãi trước thuế 7 tháng đầu năm tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 3.

Minh Anh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Leave a Reply