Tag Archives: 10/5

Các ổ dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phải xây dựng kế hoạch về trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm cho kịch bản ca mắc COVID-19 tăng cao trình Chính phủ. Bộ Y tế tham khảo thêm giá các loại sinh phẩm xét nghiệm của thế giới, đồng thời nghiên cứu các loại sinh phẩm mới được sản xuất trong nước và nhập khẩu để đưa ra giá thành hợp lý.

Read more