Tag Archives: dai hoi co dong fpt

ĐHCĐ FPT 2021 – Giải pháp của FPT với sự cố nghẽn mạng của HOSE

Chiều ngày 8/4. FPT đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên với slogan: “Tăng tốc chuyển đổi số, dẫn dắt bình thường tiếp theo” với các nội dung chính sau Chiến lược và kế hoạch kinh doanh: Thành lập 2 công ty công nghệ mới FPT Smart Cloud và FPT Digital Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Read more