Tag Archives: đại hội cổ đông HPG 2021

Cập nhật trực tiếp thông tin Đại hội cổ đông Hoà Phát (HPG) 2021

Hoà Phát (HPG) là một doanh nghiệp có nhiều thông tin được chia sẻ trong ĐHCĐ rất thẳng thắn . Rất nhiều thông tin giá trị đã được chủ tịch Long chia sẻ.

Read more