Tag Archives: Dung Quất

HPG – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 57.5

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế Q1/2021 của HPG sẽ là 5696 tỉ (gấp 2.5 lần cùng kì)

Read more