Tag Archives: FA

Hướng dẫn phân tích cơ bản (FA)

Phân tích cơ bản (FA) là một mảng phân tích rất quan trọng, luôn phải song hành với phân tích kĩ thuật (TA), để chúng ta đưa ra quyết định có mua một cổ phiếu hay không.

Read more