Tag Archives: fpt

FPT: Lãi trước thuế 5 tháng đạt 2.428 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ 2020

khối công nghệ vẫn là động lực tăng trưởng chính khi đem về 7.417 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 1.087 tỷ đồng, tăng 35,1%.

Read more

ĐHCĐ FPT 2021 – Giải pháp của FPT với sự cố nghẽn mạng của HOSE

Chiều ngày 8/4. FPT đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên với slogan: “Tăng tốc chuyển đổi số, dẫn dắt bình thường tiếp theo” với các nội dung chính sau Chiến lược và kế hoạch kinh doanh: Thành lập 2 công ty công nghệ mới FPT Smart Cloud và FPT Digital Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Read more