Tag Archives: gdp

Chính phủ đặt mục tiêu GDP giai đoạn 2021-2025 tăng 6,5-7%

5 trên 21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Quốc hội giao ở đầu nhiệm kỳ không đạt, trong đó có tốc độ bình quân của cả giai đoạn thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với mục tiêu 6,8%.Báo cáo kinh tế – xã hội giai đoạn tới đề ra 23 chỉ tiêu, tăng 2

Read more