Tag Archives: thép đã tôi thế đấy

HPG – Thép đã tôi thế đấy – mục tiêu 80.3

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế Q2/2021 của HPG sẽ là 8400 tỉ (gấp 3 lần cùng kì). Giá mục tiêu trong 3 tháng tới là 80.3 (+29.5%)

Read more