Tài khoản chứng khoán mở mới của cá nhân tăng trở lại, đạt hơn 120.000 trong tháng 8

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong tháng 8 đạt 120.379 đơn vị, tăng 19% so với tháng 7, và chỉ thấp hơn mức kỷ lục trong tháng 6 (140.054 tài khoản mở mới). Như vậy, cá nhân trong nước đã có 6 tháng liên tiếp duy trì mức mở mới trên 100.000 tài khoản/tháng. Tính tổng 8 tháng, cá nhân mở mới 841.368 tài khoản chứng khoán, gấp hơn 2 lần so với cả năm 2020 (392.527 đơn vị).

Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước trong tháng 8 tiếp tục giảm 8% xuống mức 127 đơn vị. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới cuối tháng 8 đạt hơn gần 3,58 triệu đơn vị.

Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.
Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Cá nhân nước ngoài mở mới 242 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 8, tiếp tục giảm 8% so với tháng trước. Tổ chức nước ngoài mở mới 17 tài khoản chứng khoán trong khi ở tháng 7 là 14.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm 31/8 đạt 35.154, tăng 259 tài khoản so với tháng trước.

Việc tài khoản mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tháng 8 tăng trở lại phần nào giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước. Giá trị khớp lệnh trung bình đạt 26.914 tỷ đồng/phiên, tăng 21% so với tháng 7. Phiên 20/8, giá trị giao dịch khớp lệnh trên cả 3 sàn lần đầu tiên vượt 2 tỷ USD, đạt 46.280 tỷ đồng. 

Tại sàn HoSE, cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng 12.380 tỷ đồng trong tháng 8, gấp gần 9 lần so với tháng 7. Đây cũng là tháng mua ròng lớn thứ 2 của dòng vốn này kể từ đầu năm. Như vậy, cá nhân trong nước đã có 11 tháng mua ròng liên tiếp với tổng giá trị 67.200 tỷ đồng. Nếu tính riêng giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này mua ròng 11.194 tỷ đồng trong tháng 8 và 75.131 tỷ đồng sau chuỗi 12 tháng mua ròng liên tiếp.

Theo NDH

Leave a Reply