Tiếp tục có thêm ngân hàng triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

Khách hàng có thể vay vốn theo chương trình của các ngân hàng thương mại thông qua nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng.

Vietcombank thông báo triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô 30.000 tỷ đồng vào ngày 14/4. Các đối tượng vay vốn bao gồm pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Thời hạn giải ngân kết thúc khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31/12/2030. Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2%/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Thời gian ưu đãi lãi suất là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.

Agribank cũng thông tin về gói tín dụng tương tự thực hiện theo Nghị quyết 33/NQ-CP. Đối tượng vay và lãi suất cho vay tương tự như Vietcombank, tuy nhiên, Agribank còn áp dụng mức vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án nếu khách hàng là người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung.

Gói tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô 120.000 tỷ đồng này sẽ được triển khai tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank. Các ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn theo chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng. Chương trình này sẽ giảm lãi suất cả ở phía cung và cầu, góp phần làm giảm giá thành nhà ở xã hội và tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Chứng Khoán SH

ĐT/Zalo “Chứng Khoán SH”: 0886234455
Kênh Youtube: Chứng Khoán SH
Nhóm Zalo: Tham gia
Facebook: Chứng Khoán SH – SH Investment

Leave a Reply