Tag Archives: cập nhật thị trường 24/2

Nhìn lại cục diện trận đấu sau phiên 24/2

Phân tích kĩ thuật, so sánh với lịch sử: Lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại, dự báo tương lai: Để xem lại thế nào là xấu, thế nào là tốt, đầu tiên chúng ta xem lại phiên rơi từ vùng đỉnh 1200 tại ngày 19/1/2021. Để xem diễn biến trong phiên, ở đây người viết dùng đồ

Read more