Tag Archives: nghẽn mạng

HOSE: Hệ thống giao dịch phối hợp cùng FPT sẽ hoàn thành đúng hạn

Đại diện HOSE cũng cho biết thêm: “Hệ thống quá tải là điều không mong muốn, ưu tiên cao nhất hiện nay là cố gắng cao nhất để hệ thống hiện tại được an toàn

Read more