Tag Archives: co phieu fpt

FPT – Chuyển đổi số cầm cương tăng trưởng, mục tiêu 109

Một báo cáo phân tích chỉ có giá trị khi đưa ra khuyến nghị rõ ràng là MUA hay BÁN. Và ở đây xin nói thẳng là khuyến nghị MUA. Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế 2021 của FPT sẽ là 5397.2 tỉ (tăng 22% so với cùng kì). Giá mục tiêu trong năm 2021 là 109 (+31%)

Read more